Občanské sdružení Clary

Úvodní stránka

Aktuality

O nás

Členové

Stanovy

Historie lesoparku

Naše projekty

Akce

Databáze objektů

Kniha vzkazů

Kontakt

O webu

Současné projekty

Plánované projekty

1.) Obnova Mniszkova kříže

V případě Mniszkova kříže je potřeba provést statické zajištění objektu a celkovou obnovu zdiva podstavce a štukových kanelur dříku sloupu, na jehož vrcholu je umístěn litinový kříž. Obnova by se měla současně týkat i bezprostředního okolí památky, kde by měla vzniknout odpočívací plocha s vyhlídkou a posezením pro návštěvníky.

Po provedení místního šetření v srpnu roku 2004, kdy bylo zjištěno, že památka se nachází na pozemcích NP Podyjí, prohlásil ředitel NP Podyjí, Ing. Tomáš Rothrockl, že se Národní park cítí být vlastníkem této památky a slíbil, že se po řádném vyjasnění vlastnických vztahů zasadí o její obnovu. Vzhledem k tomu, že k definitivnímu určení vlastnictví došlo na podzim roku 2005, práce na obnově by snad mohly být zahájeny v letošním roce 2006.

Předběžný odhad na rekonstrukci činí 200.000,- Kč.

2.) Obnova Kaple Nejsvětější Trojice (též Kaple výběrčího)

Dá se očekávat, že oprava kaple bude stavebně i finančně mnohem náročnější než ostatní projekty. Tato pozdně barokní stavba je v nepochybně horším stavu a její celková umělecká výzdoba je také náročnější. Kromě statického zajištění zdiva a celkové obnovy fasády vnitřní i vnější a opravy střechy bude nutno provést i odborné zrestaurování fresky v klenbě kaple a fresek na vnější fasádě, které jsou již takřka neznatelné. Nevyřešenou zůstává otázka vnitřního inventáře kaple, jenž byl zcela vykraden a neexistují žádné přesné záznamy o tom, jak vypadal.

Dosud se našemu občanskému sdružení podařilo zajistit zhotovení a osazení nové mříže podle původní barokní mříže (prosinec 2004), jejíž podobu se podařilo zrekonstruovat podle fotografie Památkového ústavu z 60.let. Celková částka na zhotovení mříže činila 15.300,- Kč a mříž zhotovil mistr kovářský pan František Pospíchal z Lesné.

V roce 2006 plánuje naše sdružení opravu již dosti poškozené střechy objektu.

Současně se obracíme na případné sponzory o případnou finanční či materiální podporu (viz sekce KONTAKTY - číslo účtu).

Předběžný odhad na rekonstrukci činí: 350.000,- Kč.

3.) Zbudování volně přístupné rozhledny

Projekt vybudování volně přístupné rozhledny na některém z vrchů v okolí Vranova, a to buď u tzv. Hraběnčiny louky (při respektování blízkosti zámku) anebo na jiném vhodném místě. Nabízí se možnost spolupráce s některou s telekomunikačních firem, které budují své telekomunikační stožáry po okolí. Nejsmělejší variantou by bylo obnovení rozhledny na nejdostupnějším nejvyšším vrchu Větrníku (509 m.n.m.), který se však již nachází na území NP Podyjí. Ve hře je také využití telestožáru, který je na Ptačím vrchu a měl by být stržen v roce 2006.

Realizované projekty

1.) Naučná "Claryho stezka"

Claryho stezka vede z náměstí ve Vranově nad Dyjí přes Mniszkův kříž, Kapli výběrčího, Onšovský vrch s vesničkou Onšovem k vyhlídce u Claryho kříže situovaného na skále nad řekou Dyjí v blízkosti Vranovské přehrady. Stezka potom dále pokračuje směrem k tělesu přehradní nádrže, kde se napojuje na veřejnou komunikaci v prostoru tzv. Granátové zátoky. Délka trasy je necelé 4 kilometry a má převýšení 130 m. Je opatřena modrou turistickou značkou Klubu českých turistů a pěti tabulemi s popisem včetně dobových vyobrazení. Na třech místech jsou umístěny lavičky. Na vyhlídce u Claryho kříže byla umístěna schránka s vrcholovou knihou. Projekt byl dokončen v červnu roku 2005. Celkové náklady činily částku 27.500,- Kč (hliníkové tabule s texty a dřevěné stojany). Až na výrobu tabulí se stojany byly všechny práce prováděny brigádnicky členy sdružení bez nároku na finanční ohodnocení.

 

Datum zahájení: jaro 2003
Datum dokončení: červen 2005
Celkové náklady: 27.500,- Kč

 

Mapa Claryho stezky a další informace jsou zde.